Poslovno Planiranje

Poslovni plan (biznis plan) poslovni je dokument koji potanko razrađuje poduzetničku ideju i, što je moguće preciznije, daje procjenu budućega poslovnoga i financijskog života tvrtke tijekom promatranih godina trajanja projekta.

Osim toga, sadrži analizu bitnih čimbenika poslovanja i razvitka s pokazateljima očekivane učinkovitosti te daje cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao.To je konkretna razrada poduzetničke ideje koja opisuje što se namjerava raditi, gdje, kako, kad i uz kakve očekivane poslovne rezultate. Predviđa moguće probleme i alternativna rješenja. Dobar poslovni plan smanjuje rizik ulaganja i povećava izglede za uspjeh.

Zato je nužan za poduzetnika koji treba što potanje provjeriti svoju poduzetničku ideju. Obvezno ga traže banke kod namjenskih kredita za financiranje poduzetničkih pothvata.Prije izrade poslovnog plana poduzetnik treba definirati, odnosno procijeniti osnovne ulazne elemente poslovnog plana:

- cijenu svog proizvoda i/ili usluge
- tržište -veličinu prodaje proizvoda i/ili usluge – ukupnu realizaciju
- visinu rashoda, troškove proizvoda, plaća, poreza itd.
- moguće dodatne izvore financiranja.Važno je da ulazni elementi poslovnog plana budu što je moguće realniji. Poduzetniku treba uvijek reći: “Vi procjenjujete svoje šanse i šanse svog poduzeća.

Nema potrebe da sebe zavaravate jer možete propasti Vi, a ne banka ili netko drugi.” Treba paziti da se izbjegnu uobičajene pogreške koje čine poduzetnici pri definiranju ulaznih podataka za poslovni plan:- nerealno procjenjuju tržište i mogućnosti plasmana robe i moguću cijenu
- podcjenjuju troškove – (obično se dio troškova zaboravi)
- precjenjuju potencijalne prihode
- nemaju obrtna sredstva za poslovanje
- ne prate ostvarivanje poslovnog planaNa kraju poslovnog plana daje se ocjena učinkovitosti i osjetljivosti projekta kojima se ocjenjuje buduća djelotvornost i isplativost poduzetničkog pothvata, utvrđuje vrijeme povrata investicija, stopa profitabilnosti i testira projekt na poremećaje koji se mogu pojaviti na tržištu tijekom njegova vijeka trajanja.

Poslovni plan usmjerava poduzetnika kojim putem valja ići i kojom ” brzinom koraka” nastupati da bi se razvijao poslovni pothvat pa sve do eventualne odluke o odustajanju. Nerijetko je jeftinije odustati od osnivanja poduzeća ili ne započinjati neki pothvat koji nema tržišne šanse, nego doživjeti neuspjeh i prouzročiti velike troškove.

Nikada ne možemo pretjerati s isticanjem važnosti poslovnog plana. Kao operativni alat koji poduzetniku daje objektivnu sliku poslovanja, poslovni plan mu na mjerljiv način omogućava da utvrdi područja svoje snage i svojih slabosti. U objektivnom poslovnom planu lako uočavamo probleme prije nego što se pojave u praksi.