Saznajte Više

Poslovno planiranje

Poslovni plan (biznis plan) poslovni je dokument koji potanko razrađuje poduzetničku ideju i, što je moguće preciznije, daje procjenu budućega poslovnoga i financijskog života tvrtke tijekom promatranih godina trajanja projekta. Osim toga, sadrži analizu bitnih čimbenika poslovanja i razvitka s pokazateljima očekivane učinkovitosti te daje cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao.opširnije…

Financiranje poslovanja

Financiranje je ishodišna točka svake poslovne aktivnosti. Planirani novčani primitci pokazuju kako ćete stvoriti novac za otplatu kredita i time ga opravdati. Ako niste osigurali dovoljno financiranje (bilo koje vrste), vaš će posao biti mrtav. Ako ste se zadužili više nego što možete vratiti, stvar je ista. Pri financiranju moramo razlikovati, na jednoj strani, nabavu financijskih sredstava kao izvora financiranja, a na drugoj strani potrebu za ulaganjem financijskih sredstava radi premošćivanja nelikvidnosti.opširnije…

Područja od posebne državne skrbi

Zaostajanje u gospodarskom, socijalnom, demografskom i ukupnom razvoju područja posebne državne skrbi rezultat je brojnih čimbenika i njihovog vrlo zamršenog međusobnog utjecaja. Presudan je utjecaj ratnih razaranja i snažne socijalne i gospodarske posljedice okupacije.opširnije…

Obrt

OBRT je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom ostvarivanja dohotka koji se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

U obrtu je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja zakonom nije zabranjena. Možete ga obavljati samostalno ili sa partnerom (ortakom). U slučaju ortakluka, registrirati ćete ZAJEDNIČKI OBRT.Sukladno ZAKONU O OBRTU, registracija (osnivanje) obrta obavlja se u uredima gradske uprave gradova (Službe za gospodarstvo), gdje se dobiva i kratki naputak o ispunjavanju svih potrebnih obrazaca kao i plaćanju pristojbi te potrebna dokumentacija nužna za upis obrta u obrtni registar.opširnije…

D.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću je najčešći oblik organiziranja pravne osobe. Osnivanje i upis obavlja se u nadležnom trgovačkom sudu. Najniži iznos temeljnog kapitala 20.000 kuna. Temeljni ulog može se uplatiti u novcu ili unijeti ulaganjem stvari i prava. Ako se uplaćuje u novcu, iznos se polaže na račun kod poslovne banke, a potvrda o pologu predaje se prilikom registracije društva. Račune otvaraju i vode poslovne banke.opširnije…

Zadruga

Zadruga je dobrovoljno udruženje zadrugara u kojem svaki član sudjeluje neposredno i koje zajedničkim poslovanjem po načelu uzajamne pomoći unapređuje i zaštićuje svoj gospodarski i drugi profesionalni interes, u cilju ostvarenja svoje osobne i zajedničke dobiti zadrugara u skladu sa zakonom i pravilima zadruge.opširnije…

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

Poljoprivredno gospodarstvo jest proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a djeluje kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga, ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.opširnije…