Projekt Mentorstvo put prema efikasnijem poslovanju

eu_100918

Projekt Mentorstvo put prema efikasnijem poslovanju – ZAJEDNO DO FONDOVA EU

 

REALIZACIJA PROJEKTA MENTORSTVO – PUT PREMA EFIKASNIJEM POSLOVANJU

Osnovni problem, kojem smo posvetili ovaj projekt, je rješavanje nedostataka individualnih konzultantskih usluga u praćenju potreba sektora mikro i malog poduzetništva.

Iz tog razloga u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo i investicije Zadruga Poduzetnička mreža je pokrenula PROJEKT MENTORSTVA za MSP „Mentorstvo-put prema efikasnijem poslovanju“. Projekt je sufinanciran u sklopu programa „Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP (malo i srednje poduzetništvo) putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“ u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Isti se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR) i Kohezijskog fonda (u daljnjem tekstu: KF), PRIORITETNA OS 3 – Poslovna konkurentnost. Ovim projektom željeli smo maksimalno pomoći sektoru mikro i malog poduzetništva da usvajanjem novih znanja unaprijede svoje poslovanje u područjima pravne regulative, upravljanju i razumijevanju financija i financijskih izvještaja, na područjima vezanim za knjigovodstveno-računovodstvene i porezne promjene u zakonskoj regulativi te izradi poslovnog plana poduzetnika kao osnovnog dokumenta i temeljne okosnice njihovog (budućeg) poduzetničkog pothvata i dokumenta u kojem će analizirati svoje dosadašnje poslovanje, ali i mogućnosti budućih ulaganja.

Osim navedenog poduzetnicima smo u okviru projekta pružali i usluge informiranja u trajanju od prosječno 10 sati o temama koje su bitne za njihovo poslovanje (bespovratna sredstva, kreditna sredstva i drugo).

Zahvaljujući potpori PPI, u smislu znanja i infrastrukture, broj novoosnovanih poduzeća u Osječko baranjskoj županiji povećao je stopu preživljavanja i stvorio realnu osnovu za svoj daljnji razvoj. Pružena potpora doprinijela je razvoju poduzetništva u Osječko baranjskoj županiji pokretanog prilikama koje, u odnosu na ono pokretano potrebama, ima veću vjerojatnost održivosti i rasta. Tako je u godinu i pol dana za vrijeme trajanja projekta potpisano i realizirano ukupno 70 mentorskih ugovora te izvršeno ukupno 120 individualnih savjetovanja i informiranja. U projekt je ukupno bilo uključeno 120 poduzetnika od kojih je 25 poduzetnika početnika te 27 poduzetnika čija je pretežita djelatnost – proizvodnja.

Projektom je svim sudionicima kombinacijom informacija, osposobljavanja, savjetovanja te mentorstva omogućeno rješavanje specifičnih poslovnih problema MSP-a, smanjena asimetrija informacija i omogućen jednostavniji razvoj i rast poduzetnika.
Ciljna skupina ovog projekta su bili mikro i mali poduzetnici, sa posebnim naglaskom na poduzetnike početnike (manje od 3 godine poslovanja). Individualnim pristupom kroz projekt mentorstva i informiranja poduzetnika izravno smo doprinijeli rješavanju konkretnih potreba za znanjem i informacijama koje su poduzetnicima bitne za njihovo poslovanje. Kao što smo već naveli, najčešći problemi poduzetnika vezali su se za probleme pravne prirode i probleme vezane za upravljanjem financijama. Ponuđeno rješenje ponudili smo kroz projekt mentoriranja MSP-a kroz ponuđene module.

U sklopu projekta nudila su se 4 različita modula suradnje PPI-a i MSP-a, a koji su se u ovisnosti s detektiranim potrebama pružali MSP-u.

Dva MODULA odnosila su se na financijski, računovodstveni i knjigovodstveni segment poslovanja (jedan modul je bio za obveznike poreza na dobit, a drugi za obveznike poreza na dohodak) i u sebi je obuhvaćao stjecanje znanja o slijedećem: Razumijevanje financijskih izvještaja, dozvoljeni i nedozvoljeni troškovi poslovanja, plaće djelatnika i vlasnika poduzeća (povremeno i stalno zapošljavanje, rad noću, nedjeljom i blagdanom, neoporezivi primici djelatnika, pravo na godišnji odmor itd…), amortiziranje imovine, porezna opterećenja poslovanja i slično.

3. MODUL je obuhvaćao prijenos znanja u području radnog prava, specifičnih uvjeta poslovanja te savjetovanja vezana za knjigovodstveno-računovodstvene i porezne promjene u zakonskoj regulativi, kazne u gospodarskom poslovanju i slično.

4. MODUL odnosio se na izradu poslovnog plana za poduzetnika i konkretnu analizu njegovog poslovanja (prošlog, sadašnjeg i budućeg) te analizu planiranih ulaganja i izvora financiranja.

Zadnji aspekt projekta predstavljao je informiranje poduzetnika u područjima kao što su promjene u pravnoj regulativi, mogućnosti korištenja različitih izvora financiranja poduzetničkog pothvata (bespovratna sredstva, kreditne linije, korištenje sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje itd…).

Poseban naglasak u ovom projektu stavljen je na poduzetnike početnike iz razloga što je njima pomoć najpotrebnija s obzirom na nedostatak početnog iskustva i znanja te potrebno vrijeme prilagođavanja na novi, poduzetnički način promišljanja. Cjelokupni projekt omogućio je svim zainteresiranim malim i srednjim poduzetnicima podizanje efikasnosti poslovanja i transfer znanja kroz AKTIVNOST MENTORIRANJA BEZ NAKNADE, s obzirom da su sve aktivnosti sufinancirane upravo ovim projektom iz fondova EU i vlastitim učešćem Zadruge Poduzetnička mreža. Sudionici projekta su na kraju izrazili veliko zadovoljstvo zbog sudjelovanja u njemu te žele biti uključeni u sve naše slične buduće aktivnosti.

Izvoditelj projekta: Zadruga Poduzetnička mreža
Ukupna vrijednost projekta: 317.707,24 kn
EU sufinanciranje projekta: 270.000,00 kn
Vlastita sredstva izvoditelja: 47.707,24 kn
Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2018. do 01.12.2019. godine
Kontakt – Voditelj projekta: Igor Dominić 091/ 273 1556, 031/ 273 155, fax: 031/ 275 655
E- mail: igor@zpm.hr, zpm@zpm.hr
Web: www.zpm.hr

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Zadruge poduzetnička mreža

Europski strukturni i investicijski fondovi                                                              OP konkurentnost i kohezija_BOJA

 

 

eu_100918

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA : MENTORSTVO – PUT PREMA EFIKASNIJEM POSLOVANJU

Osnovni problem kojem smo posvetili ovaj projekt je pokušati riješiti nedostatak individualnih konzultantskih usluga u praćenju potreba sektora mikro i malog poduzetništva.

Iz tog razloga u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo i investicije Zadruga Poduzetnička mreža je pokrenula PROJEKT MENTORSTVA za MSP „Mentorstvo-put prema efikasnijem poslovanju“. Projekt je sufinanciran u sklopu programa „Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP (malo i srednje poduzetništvo) putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“ u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Isti se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR) i Kohezijskog fonda (u daljnjem tekstu: KF), PRIORITETNA OS 3 – Poslovna konkurentnost. Ovim projektom želimo maksimalno pomoći sektoru mikro i malog poduzetništva da usvajanjem novih znanja unaprijede svoje poslovanje na način da steknu nova znanja u područjima pravne regulative, upravljanju i razumijevanju financija i financijskih izvještaja, na područjima vezanim za knjigovodstveno-računovodstvene i porezne promjene u zakonskoj regulativi te izradi poslovnog plana poduzetnika kao osnovnog dokumenta i temeljne okosnice njihovog (budućeg) poduzetničkog pothvata i dokumenta u kojem će analizirati svoje dosadašnje poslovanje, ali i mogućnosti budućih ulaganja.

Osim navedenog poduzetnicima ćemo, u okviru projekta, pružati i usluge informiranja u trajanju od minimalno pet sati o temama koje su bitne za njihovo poslovanje (bespovratna sredstva, kreditna sredstva i drugo).

Vjerujemo da će, zahvaljujući potpori koju nude PPI, u smislu znanja i infrastrukture, broj novoosnovanih poduzeća u Osječko baranjskoj županiji povećati stopu preživljavanja i stvoriti realnu osnovu za svoj daljnji razvoj. Pružena potpora doprinijet će razvoju poduzetništva u Osječko baranjskoj županiji pokretanog prilikama koje, u odnosu na ono pokretano potrebama, ima veću vjerojatnost održivosti i rasta.

Projektom je predviđena kombinacija informacija, osposobljavanja, savjetovanja te mentorstva kojima će se rješavati pitanja potreba MSP-a, smanjiti asimetrija informacija i omogućiti jednostavniji razvoj i rast poduzetnika – sudionika u projektu.

Ciljna skupina ovog projekta su mikro i mali poduzetnici, sa posebnim naglaskom na poduzetnike početnike (manje od 3 godine poslovanja). Individualnim pristupom kroz projekt mentorstva i informiranja poduzetnika izravno ćemo doprinijeti rješavanju konkretnih potreba za znanjem i informacijama koje su poduzetnicima bitne za njihovo poslovanje. Kao što smo već naveli, najčešći problemi poduzetnika vežu se za probleme pravne prirode i probleme vezane za upravljanjem financijama. Ponuđeno rješenje nudimo kroz projekt mentoriranja MSP-a kroz ponuđene module.

Tako se u sklopu ovog projekta nude 4 različita modula suradnje PPI-a i MSP-a, a koji će se u ovisnosti s detektiranim potrebama pružati MSP-u.

Dva MODULA odnose se na financijski,  računovodstveni i knjigovodstveni segment poslovanja (jedan modul je za obveznike poreza na dobit, a drugi za obveznike poreza na dohodak) i u sebi obuhvaćaju stjecanje znanja o slijedećem: Razumijevanje financijskih izvještaja, dozvoljeni i nedozvoljeni troškovi, plaće djelatnika i vlasnika poduzeća (povremeno i stalno zapošljavanje, rad nedjeljom i blagdanom, nagrade djelatnicima itd…), amortiziranje imovine, porezna opterećenja poslovanja i slično.

3. MODUL obuhvaća prijenos znanja u području radnog prava, specifičnih uvjeta poslovanja, savjetovanja vezanog za knjigovodstveno-računovodstvene i porezne promjene u zakonskoj regulativi, kazne u gospodarskom poslovanju…

4. MODUL odnosi se na izradu poslovnog plana za poduzetnika i konkretnu analizu njegovog poslovanja (prošlog, sadašnjeg i budućeg) te analizu planiranih ulaganja i izvora financiranja.

Zadnji aspekt ovog projekta predstavlja informiranje poduzetnika u područjima kao što su promjene u pravnoj regulativi, mogućnostima korištenja različitih izvora financiranja poduzetničkog pothvata (bespovratna sredstva, kreditne linije, korištenje sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje itd…).

Poseban naglasak  u ovom projektu stavljamo na poduzetnike početnike iz razloga što je njima pomoć najpotrebnija s obzirom na nedostatak početnog iskustva i znanja te potrebno vrijeme prilagođavanja na novi, poduzetnički način promišljanja. Cjelokupni projekt omogućava svim zainteresiranim malim i srednjim poduzetnicima podizanje efikasnosti poslovanja i transfer znanja kroz AKTIVNOST MENTORIRANJA BEZ NAKNADE, s obzirom da nam je ova aktivnost sufinancirana upravo ovim projektom iz fondova EU.

Izvoditelj projekta: Zadruga Poduzetnička mreža
Ukupna vrijednost projekta: 317.707,24 kn
EU sufinanciranje projekta: 270.000,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2018. do 01.12.2019. godine
Kontakt – Voditelj projekta: Igor Dominić 091/ 273 1556, 031/ 273 155, fax: 031/ 275 655
E- mail: igor@zpm.hr, zpm@zpm.hr
Web: www.zpm.hr

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Zadruge poduzetnička mreža

Europski strukturni i investicijski fondovi                                                              OP konkurentnost i kohezija_BOJA