Novosti

Zadruga Poduzetnička mreža pokrenula je projekt Mentorstva za mikro i male poduzetnike.

Zadruga Poduzetnička mreža pokrenula je projekt Mentorstva za mikro i male poduzetnike. Projekt traje od 01.06. 2018. do 01.12.2019. godine. Više o projektu na našim web stranicama (MENTORSTVO).