Investicijski Elaborati

Ukoliko se ne raspolaže sa dovoljnim novčanim sredstvima, za pokretanje novog posla ili proširenje postojećeg javlja se potreba obračanja financijskim institucijama ili drugim poslovnim subjektima koji pod određenim uvjetima su spremni uložiti sredstva. Jedan o važnih i najčeščih uvjeta, jest prilaganje Poslovnog plana, odnosno Investicijskog elaborata

Osnovna razlika u potrebi da li izraditi poslovni plan ili Investicijski elaborat leži u visini ukupne investicije projekta (do 200.000,00, a kod nekih banaka i do 400.000,00kn izrađuje se Poslovni plan, a iznad tih investicija Investicijski elaborat) i puno šireg propisanog sadržaja Investicijskog elaborata.

Investicijski projekt ili poslovni plan, nije samo puka formalnost, već je temeljna okosnica svakog poduzetničkog pothvata, jer tek detaljnim i pažljivim planiranjem i analiziranjem svih detalja budućeg pothata, može se uvidjeti da li je opravdano i realno pristupiti realizaciji ideje.

Nije istina da u Republici Hrvatskoj nitko ne odobrava kredite ili da se teško odobravaju. Istina je da se krediti ne odobravaju osobama koje nemaju Investicijski projekt, ili svojim Investicijskim projektom ili Poslovnim planom nazivaju površno pismo na dvije, tri stranice.

Zadruga Poduzetnička mreža povoljno izrađuje kvalitetne investicijske elaborate, koji obuhvaćaju slijedeći sadržaj:
Preporučeni sadržaj investicijskog elaborata

1. Uvod

2. Sažetak ulaganja

3. Informacije o poduzetniku-investitoru

4. Opis djelatnosti poslovanja investitora

5. Analiza dosadašnjeg financijskog poslovanja

6. Opis postojeće imovine investitora

7. Ocjena razvojnih mogućnosti ulagatelja 8. Lokacija
8.1. Opis postojeće lokacije
8.2. Opis lokacije projekta
8.3. Opis zaštite i utjecaja okoline

9. Tehnički elementi ulaganja
9.1. Opis tehničko-tehnološkog procesa
9.2. Utrošak sirovina, materijala i energenata
9.3. Tehnička struktura ulaganja
9.4. Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)

10. Dinamika i struktura zaposlenih
10.1. Analiza potrebnih kadrova
10.2. Proračun godišnjih bruto-plaća

11. Analiza tržišta
11.1. Tržište nabave
11.2. Tržište prodaje
11.3. Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda

12. Dinamika realizacije ulaganja

13. Ekonomsko-financijska analiza
13.1. Ulaganje u osnovna sredstva
13.2. Ulaganje u obrtna sredstva
13.3. Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
13.4. Izvori financiranja i kreditni uvjeti
13.4.1. Izvori financiranja
13.4.2. Obračun kreditnih obveza
13.5. Proračun amortizacije
13.6. Proračun troškova i kalkulacija cijena
13.7. Projekcija računa dobiti i gubitka
13.8. Financijski tok
13.9. Ekonomski tok
13.10. Projekcija bilance

14. Ekonomsko-tržišna ocjena
14.1. Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
14.2. Dinamička ocjena projekta
14.2.1. Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
14.2.2. Metoda neto sadašnje vrijednosti
14.2.3. Metoda relativne sadašnje vrijednosti
14.2.4. Metoda interne stope rentabilnosti

15. Analiza osjetljivosti projekta

16. Zaključna ocjena projekta